Megjelent a Kommentár 2006/2. számában  
Luxemburgi Zsigmond és kora

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.