Megjelent a Kommentár 2006/4. számában  
A Policy Review

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.