Megjelent a Kommentár 2007/2. számában  
Keyserling és arisztokratikus magyar ethosz a Spektrum Europas alapján

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.