Megjelent a Kommentár 2007/6. számában  
Hagyománypótlás és identitás - A művelődési házak hagyományőrző szerepéről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.