Megjelent a Kommentár 2008/1. számában  
Szabadság vagy demokrácia? A modern demokratizmus és a totalitarizmus problémája Kühnelt-Leddihn politikai filozófiájában

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.