Megjelent a Kommentár 2008/2. számában  
A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentőségéről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.