Megjelent a Kommentár 2008/6. számában  
"... békévé oldja az emlékezés"? Historiográfiai vázlat a magyar kapcsolattörténet-írásról

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.