Megjelent a Kommentár 2008/6. számában  
Babits nemzetfelfogása

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.