Megjelent a Kommentár 2010/1. számában  
Vallásosság, kultúra, identitás

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.