Megjelent a Kommentár 2010/4. számában  
Budaörsig és vissza - Hegedűs Pál altábornagy visszaemlékezése Károly király második restaurációs kísérletéről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.