Megjelent a Kommentár 2011/1. számában  
Megérthetjük-e egymást? A kortárs akadémiai diskurzus ismeretelméleti összeférhetetlenségeiről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.