Megjelent a Kommentár 2012/2. számában  
Berlintől Bagdadig -Az amerikai demokráciaexport előtörténetéhez

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.