Megjelent a Kommentár 2012/6. számában  
Miért beteg? Szekfű Gyula és Végh Antal hanyatlástörténeti párhuzamai

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.