Megjelent a Kommentár 2013/6. számában  
A "kozmikus pesszimizmus" és a "derűs lét ősi titka" - Töredékek Weöres Sándor világszemléletéről, társadalomképéről, politikai nézeteiről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.