Megjelent a Kommentár 2016/4. számában  
Az öngyarmatosítás fogalma és a magyar népi mozgalom identitáskeresése

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.