Megjelent a Kommentár 2018/1. számában  
Jog és politika viszonya a 2010 utáni Magyarországon

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.