Megjelent a Kommentár 2020/2. számában  
Volt egyszer egy Monarchia (A Trianoni békediktátum története. I. kötet, 2019)

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.