Keresés

Támogatóink

Nemzeti Kultúrális Alap

Partnereink

Jobbklikk
Konzervatórium
mandiner

Impresszum


kéthavonta megjelenő, közéleti és kulturális folyóirat

ISSN 1787-6974

Felelős szerkesztő: Ablonczy Bálint

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Ablonczy Balázs, Czibere Károly, Hatos Pál, L. Simon László, Ötvös István

Főmunkatárs: Pesti Sándor és Békés Márton, olvasószerkesztő: Csillag István.

Kiadja a Kommentár Alapítvány
(1364 Budapest, Pf.: 78.)
E-mail: titkarsag@kommentar.info.hu

Szerkesztőségi titkár: Zsumbera Árpád
Lapterv, nyomdai előkészítés:  Artinpress

Nyomdai előállítás: Kapitális Nyomda, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

A lap megvásárolható a Lapker Rt. elárusítóhelyein. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. kerület Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető postán, kézbesítőnél, e-maiben: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 303 3440