Megjelent a Kommentár 2006/3. számában  
Konzervatív nemzeteszme nélkül

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.