Megjelent a Kommentár 2006/5. számában  
A történetírás mint propaganda. Baráth Tibor útja a szaktörténetírástól a mítoszgyártásig

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.