Megjelent a Kommentár 2007/4. számában  
Hatalom - hitvallás - eszköz. Megjegyzések az állam kultúrafenntartó szerepéről

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.