Megjelent a Kommentár 2008/1. számában  
Designkultúra a mai Magyarországon

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.