Megjelent a Kommentár 2008/3. számában  
Nyitott kapuk és átlépett határok? Kísérletek egy moldvai csángó falu társadalmának elemzésére

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.