Megjelent a Kommentár 2008/4. számában  
"...fönntartás és megőrzés nyilvánvalóan csak új értékek teremtésével lehetséges" Beszélgetés Szegedy-Maszák Mihállyal

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.