Megjelent a Kommentár 2010/2. számában  
A hungaroszlavizmustól a szlovák törzsig - A szlovák nacionalizmus iróniái

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.