Megjelent a Kommentár 2010/4. számában  
A profit és a veszteség gazdasági természete

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.