Megjelent a Kommentár 2011/2. számában  
Hitvalló vezérfonál

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.