Megjelent a Kommentár 2012/2. számában  
Adalékok Zrínyi Miklós Áfiumának első két évéhez

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.